Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 1988
Radzymin
Historia - wzloty i upadki
TPR  Konstytucji 3 Maja 15,  05-250 Radzymin, 
e-mail: tpr@rpinfo.pl  tel: 22 786 53 27 
 
:)
TOWARZYSTWO - Zasłużeni dla Radzymina
   RAZEM: 32    STRONA1 | 2 | 3 | 4 | »  
Galeria postaci zasłużonych dla naszego miasta.
Prosimy Szanownych Internautów,mających dostęp do informacji o poszczególnych osobach z tej listy, o podzielenie się nimi, by wypełnić białe plamy w życiorysach Zasłużonych. Jeśli Państwo mają propozycje ludzi do wpisania na tę honorową listę, to prosimy o uzasadnione wnioski. Będziemy bardzo wdzięczni !

Listę Zasłużonych dla Radzymina ułożyli:

Andrzej M. Kozłowski
Jan Wnuk
Autorzy bądź źródła rycin i fotografii:

ryciny - Maria Obuchowicz - Kowalska
fotografie: Juliana Ochorowicza, Jana Skrzypińskiego pochodzą z Internetu;
fotografie: Leonarda de Verdman Jacques i ks. Teofila Kozłowskiego, pochodzą z ich nagrobków
fotografie: Jerzego Lewickiego, Mieczysława Chojnackiego i Ledy Sue Ryder of Warsaw pochodzą ze zbiorów "Gościńca Radzymińskiego"
fotografie: Cypriana Kamila Norwida, Jana Ignacego Niecisława Baudouin de Courtenay, Isaaca Bashevisa Singera, pochodzą z Encyklopedii PWN
fotografie: Juliana Frydrychewicza, Antoniego Winiarskuego, Heleny Boguszewskiej, Stefana Waltera, Juliusza Dudzińskiego, Mariana Pisarka, Kazimierza Beńzińskiego z rodzinnych zbiorów
zdjęcia rycin i fotografie nagrobków wykonał Zbigniew Pachulski.
Papież Jan Paweł II
ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie
W dniu 13 czerwca 1999 roku o godzinie 1813 odbył pielgrzymkę na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie.
Jan z Radzymina ( żył w wieku XV )
Kolejno kuchmistrz księcia mazowieckiego Bolesława V, podkomorzy zakroczymski, marszałek dworu książęcego, kasztelan warszawski, jeden z dowódców wojsk króla Jana Olbrachta. Właściciel dóbr radzymińskich. Z jego inicjatywy erygowano w 1473 roku parafię radzymińską pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, a w 1475 roku Radzymin otrzymał prawa miejskie.
Eleonora Monika księżna
Czartoryska z Waldsteinów
ur. 12 kwietnia 1710 w Pradze, zm. 14 marca 1798 w Zamościu
Żona księcia Michała Czartoryskiego, Wielkiego Kanclerza Litewskiego - dziedziczka Radzymina z 2 połowy XVIII wieku, wujenka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i babka Izabeli Czartoryskiej - pani na Puławach. W okresie jej władania miastem, Radzymin przeżywał rozkwit. Jej fundacji jest murowany kościół, plebania, dzwonnica i budynek szkoły elementarnej wraz z przytułkiem dla ubogich. Wybudowała również w mieście okazały pałac otoczony krajobrazowym parkiem. Księżna wydała unikalny w Polsce "Zbiór praw i powinności dworu wobec mieszczan i obowiązków tychże wobec dworu".

Ksiądz Daniel Kazimierz Narbutt
ur. 3. 01.1738 r. w Dokudowie, zm. 17. 03. 1807r. w Radziwoniszkach
Radzymiński proboszcz w latach 1770 -1799. Współpracownik właścicielki Radzymina, Eleonory księżnej Czartoryskiej. Przyczynił się do odnowy moralnej parafii. Wybitny działacz Komisji Edukacji Narodowej, przewodniczący jej Wydziału do Spraw Szkół i Ksiąg Elementarnych. Profesor filozofii Colegium Nobilum.. Autor podręcznika "Logika, czyli rozważania i rozsądzania rzeczy nauką". Był kawalerem orderu św. Stanisława.
Edward książę Lubomirski
ur. w 1796 r, zm. 26 lutego 1823 roku w Warszawie
Poeta, dyplomata, dziedzic Radzymina w I połowie XIX wieku. W dobrach radzymińskich wprowadził nowoczesne metody gospodarowania, wielki filantrop. Cały swój majątek przeznaczył na cele charytatywne, między innymi: na Szpital Dzieciątka Jezus i Instytut Głuchoniemych w Warszawie oraz dla ubogich mieszczan w Radzyminie i swoich rodowych włościach na Wołyniu. Z jego funduszy wybudowano też w Warszawie Instytut Chorób Ocznych przy ul. Smolnej (pierwotnie miał być w Radzyminie). Zmarł z ran odniesionych w pojedynku. Pochowany w podziemiach radzymińskiego kościoła.
Cyprian Kamil Norwid
ur. 24. 09. 1821 roku w Głuchach koło Radzymina, zm. 23. 05. 1883 w Paryżu
Poeta wywodzący sią z Ziemi Radzymińskiej. W swojej twórczości zawarł wspomnienia z pobytu w rodzinnej, podradzymińskiej wsi Głuchy.

Roman Żuliński
ur. 28 lutego 1839 roku w Warszawie, stracony 5 sierpnia 1864 r w Warszawie
Nauczyciel matematyki w Instytucie Nauczycieli Elementarnych w Radzyminie. Autor kilku publikacji z dziedziny matematyki. Organizator poczty Powstania Styczniowego. Członek Rządu Narodowego Romualda Traugutta. Stracony przez Rosjan wraz z Romualdem Trauguttem 5 sierpnia 1864 roku pod warszawską Cytadelą.
 RAZEM: 32    STRONA1 | 2 | 3 | 4 | »