Portal
 
O¶rodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 1988
Radzymin
Historia - wzloty i upadki
TPR  Konstytucji 3 Maja 15,  05-250 Radzymin, 
e-mail: tpr@rpinfo.pl  tel: 22 786 53 27 
 
:)
GALERIA WYDARZEŃ (archiwum)
   RAZEM: 37    STRONA1 | 2 | 3 | .. | 7 | »  
KOCIEWIE-ŁAGODNA KRAINA
2016-06-08
Wycieczka zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina.
Kociewie – kraina etniczno - kulturowa Pomorza, któr± zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowi±cych ważn± grupę społeczn± Polski Północnej. Region zajmuj±cy około 3,5 tysi±ca km kw. Na pograniczu dwóch województw: pomorskiego i kujawsko – pomorskiego. Kociewie leży nad trzema rzekami: Wierzyc±, Wd± i Doln± Wisł±. Kociewie i Kociewiacy - około 1 % Polski i około 1 % Polaków...

Termin: 26 – 29 maja 2016. Zakwaterowanie: O¶rodek Wypoczynkowy w Ocyplu w lesie nad jeziorem.

Dzień 1:
Wyjazd z Radzymina o godz. 8:00 sprzed Sali Koncertowej (siedziba TPR)
Przejazd po trasie: Radzymin - Modlin – Płońsk – Sierpc – Toruń – Skórcz - Ocypel. Wzięli¶my udział w uroczysto¶ciach Bożego Ciała w Karnkowie – małej miejscowo¶ci przy trasie10. Ciekawy ko¶ciół pod względem architektonicznym i historycznym. W Skórczu spotkanie z p. Radkiem mieszkańcem tych ziem, który pilotował nas po drogach i zabytkach regionu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, Nocleg.
Dzień 2:
Po ¶niadaniu wyjazd
• Gniew. Zwiedzanie z przewodnikiem najpotężniejszej twierdzy Zakonu Krzyżackiego po lewej stronie Wisły
• Pelplin. Pocysterski zabytek architektury – Bazylika Katedralna w Pelplinie i Muzeum Diecezjalne z jedynym w Polsce egzemplarzem Biblii Gutenberga. Zwiedzanie z przewodnikiem. Starogard Gdański – stolica Kociewia.
Powrót na obiadokolację, czas wolny. Ognisko.
Dzień 3:
Po ¶niadaniu wyjazd na trasę:
Ko¶cierzyna. Zwiedzanie miasta. Dzięki walorom krajobrazowym miasto jest popularnym centrum turystycznym. Będomin. Muzeum Hymnu Narodowego.
Udział w spływie kajakowym rzek± Wd±.
• Wirty – najstarszy w Polsce le¶ny park dendrologiczny.
Powrót na obiadokolację.
Spotkanie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ocypla.
Dzień 4.
Po ¶niadaniu ruszamy w drogę powrotn± do Radzymina przez Czersk – Tucholę -Toruń – Płońsk …Radzymin.
• Fojutowo. Nieplanowane odwiedziny w małej miejscowo¶ci, gdzie znajduje się najdłuższy w Polsce akwedukt, nios±cy wody Wielkiego Kanału Brdy nad Czersk± Strug±.
Powrót do Radzymina w godzinach wieczornych.
Chwalono program wycieczki, pilota i niespotykanie dobre wyżywienie w o¶rodku .
BIAŁORU¦ 2015
2015-11-18
31.07-06.08.2015

1 dzień RADZYMIN - GRODNO
06:15 spotkanie uczestników przed Kolegiat± w Radzyminie. 06:30 – wyjazd w trasę. Przej¶cie graniczne Bruzgi – KuĽnica Białostocka. Przyjazd do Grodna. GRODNO – spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie: m.in. Stary i Nowy Zamek, ko¶ciół farny pw. ¦w. Franciszka Ksawerego, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki, Krzyż Katyński, objazd miasta. Obiadokolacja na mie¶cie. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień GRODNO – BRZOZÓWKA
Po ¶niadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: BOHATYROWICZE – grób Jana i Cecylii, mogiła powstańców 1863 r. BOGDANY – miejsce ¶mierci „Ponurego”. WASILISZKI – ko¶ciół, w którym był ochrzczony Czesław Wydrzycki (Niemen). Dom-muzeum Niemena. WAWIERKA – cmentarz katolicki, na którym był pochowany Jan Piwnik i groby jego kolegów. Przyjazd do Brzozówki. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień BRZOZÓWKA – BARANOWICZE
Po ¶niadaniu wyjazd na zwiedzanie: NOWOGRÓDEK - dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku ksi±ż±t litewskich na Górze Zamkowej, ko¶ciół farny – gdzie odbył się ¶lub Władysława Jagiełły z Zofi± Holszańsk± a w wiele lat póĽniej chrzest Adama Mickiewicza. Odrobina czasu wolnego. JEZIORO ¦WITE¬ - jezioro opiewane przez Mickiewicza, ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum po¶więcone Adamowi Mickiewiczowi. Przyjazd do Baranowicz. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień BARANOWICZE – NIE¦WIEŻ – MIR – BARANOWICZE
Po ¶niadaniu wyjazd na zwiedzanie: NIE¦WIEŻ - zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i o¶rodek dóbr Radziwiłłów; ko¶ciół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz. Wyjazd w trasę. MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi, od 2000r. wpisanym na listę ¦wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – ko¶ciół pw. ¦w. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy; Powrót do Baranowicz. Uroczysta kolacja przy muzyce.
5 dzień BARANOWICZE – SŁUCK – PIŃSK
Po ¶niadaniu wyjazd do Pińska oraz zwiedzanie: SŁUCK – przepiękne nowe muzeum Pasów Słuckich. LENIN – cmentarz z unikatowymi drewnianymi macewami. Przyjazd do Pińska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Rejs statkiem po Pinie. Nocleg.
6 dzień PIŃSK i OKOLICE
Po ¶niadaniu zwiedzanie Pińska: zwiedzanie miasta (katedra p.w. Wniebowst±pienia NMP, kolegium jezuitów fundacji ks. St. Albrychta Radziwiłła z XVII w, w którym przebywał Andrzej Bobola - ob. m.in. Galeria Obrazów oraz Muzeum Polesia Białoruskiego; ko¶ciół katolicki p.w. ¦w. Karola Boromeusza). Wyjazd do Motola muzeum wsi poleskiej – skansen. Powrót do Pińska. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień PIŃSK - WARSZAWA
Po ¶niadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: JANÓW POLESKI – miejsce męczeńskiej ¶mierci Andrzeja Boboli. HRUSZOWA – zachowany d±b Dewajtis. KOBRYŃ – dworek miejski zw. Domem Suworowa (w 1860 r. mieszkał w nim Romuald Traugutt); ko¶ciół katolicki pw. Wniebowst±pienia NMP z kwater± żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920; cerkiew prawosławna pw. ¦w. Piotra i Pawła z pięknym nagrobkiem Aleksandra Mickiewicza (brata Adama) na przyległym starym cmentarzu katolickim; BRZE¦Ć – wycieczka objazdowa po mie¶cie: gimnazjum, do którego uczęszczała Krystyna Krahelska; pomnik A. Mickiewicza; budynek, przy którym odbyła się wspólna parada niemiecko-radziecka 22 wrze¶nia 1939 roku. Odrobina czasu wolnego. Ostatnie zakupy. Wyjazd w stronę granicy, przej¶cie graniczne Brze¶ć - Terespol. Planowany przyjazd do Radzymina ok. godz.21.00. Tak był planowany ostatni dzień wycieczki. Niestety, przypadkowe zdarzenie drogowe naszego autokaru oraz niezrozumiała opieszało¶ć służb granicznych, spowodowały, że do Radzymina dotarli¶my póĽn± noc±.
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina kustoszem pamięci narodowej w Radzyminie.
2015-11-16
27 lat istnieje Towarzystwo Przyjaciół Radzymina i 27 lat trwa jego statutowa działalno¶ć krzewienia tre¶ci patriotycznych w naszym społeczeństwie.
Mieszkańcy miasta najchętniej bior± udział w widowiskach patriotycznych przygotowanych przez młodzież szkół całej gminy Radzymin.
10 listopada, we wtorek Sala Koncertowa tak, jak co roku zgromadziła sympatyków, przyjaciół i członków TPR na kolejnym już 27 Wieczorze Patriotycznym zwanym też Wigili± Dnia Niepodległo¶ci. Przybyli Ci, którzy wierz± w sens tej działalno¶ci, których nie nudz± wspólne ¶piewy narodowe oraz przedstawiciele władz, które patronuj± pracy TPR na rzecz naszego miasta .
Program trwał około 3 godzin, ale prawie wszyscy dzielnie wytrwali do końca. Listopadowa pogoda sprzyjała naszemu patriotycznemu karaoke.
W¶ród go¶ci byli: Wiceprzewodnicz±cy Rady Miasta – Krzysztof Dobrzyniecki, Wiceprzewodnicz±ca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, radzymińscy księża z prałatem Stanisławem Kuciem. Zaszczycił swoj± obecno¶ci± Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, ,,oddział’’ radzymińskich ułanów, dyrektorów szkół, organizacji działaj±cych w mie¶cie.
Biało czerwone akcenty dekoracji, portret Marszałka, obecno¶ć sztandaru TPR i ,,Pie¶ń TPR’’ nadały całej uroczysto¶ci dostojny charakter obchodów ¶więta w rado¶ci a zarazem w pełnym szacunku dla rangi Dnia Niepodległo¶ci.
Wspólne obejrzenie filmu ,,Drogi do Niepodległo¶ci’’ i przemówienie prezesa Jana Wnuka wprowadziły zebranych w klimat tamtych dni, które przyniosły pokoleniu społeczeństwa wolno¶ć po latach rozbiorowej niewoli.
Co roku TPR honoruje ludzi, którzy nie s± jego członkami, lecz działaj± na rzecz stowarzyszenia oraz ludzi, którzy swym życiem daj± przykład postaw patriotycznych. Niekiedy los stawia przed nami zadania, które w normalnych warunkach wydaj± się niemożliwe do przeżycia. W tym roku akt honorowego członka zarz±d TPR przyznał pani Helenie Pawłowskiej, która jest od chwili jego powstania.
Pani Helena, radzyminianka, jako dziecko była wywieziona wraz z rodzicami i młodszym bratem do Kraju Rad. Jej ojciec zgin±ł w Ostaszkowie a ona sama jest jedn± z nielicznych osób w Radzyminie, które do¶wiadczyły tego tragicznego pobytu na nieludzkiej ziemi i tu powróciły.
Młodzież z Zespołu Szkół Techniczno Zawodowych przedstawiła zebranym ciekawy program artystyczny urozmaicony filmow± projekcj±. Poprzez pie¶ń Jana Pietrzaka do zebranych dotarło, że to Radzymin jest ważnym miejscem na mapie Europy, bo tu wła¶nie ,,zetkn±ł się z Zachodem Wschód’’ a efektem tego jest dzisiejsze ¶więtowanie. Występ został nagrodzony solidnymi brawami a pani Ewelina Nikodymczuk i Aneta Szczepańska otrzymały kwiaty.
Drug± czę¶ć programu zebrani przyjęli z ogromn± rado¶ci±. Niektórzy wierni od lat go¶cie zawsze na te wspólne ¶piewy patriotyczne wyczekuj±. To wspólne ¶piewanie ma nastrój niemal rodzinny. Na scenie pięcioosobowa grupka dzieci z radzymińskich szkół. Byli: Kuba Czerniec, Ania Rosłon, Arek My¶liwiec, Szymek Dobrowolski i Tosia Grzegorek. ¦piewano przy akompaniamencie pana Marka Stachiewicza. Każd± pie¶ń poprzedziła informacja o jej powstaniu i emocjonalnym oddziaływaniu jej na społeczeństwo nawet w okresie po odzyskaniu niepodległo¶ci. Urozmaiceniem we wspólnym ¶piewaniu był piękny duet Kuby i Tosi w pie¶ni ,,Ułan i dziewczyna’’, za co publiczno¶ć nagrodziła ich gromkimi brawami. Dobrze, że co roku s± ¶piewane nowe pie¶ni, mniej znane, lecz porywaj±ce publiczno¶ć humorem i frywolno¶ci±.
W końcowej czę¶ci programu p. Halina Bonecka i p.Krzysztof Dobrzyniecki pięknie podziękowali wykonawcom i organizatorom tej biesiady patriotycznej za krzewienie, utrwalanie i przybliżanie tre¶ci patriotycznych i pielęgnowanie pamięci o historii pamiętnych dni, w których Radzymin odegrał bardzo ważn± rolę. Organizatorzy dziękowali zebranym za przybycie tym, którzy sw± obecno¶ci± dali wyraz patriotycznego zaangażowania w działalno¶ć TPR na rzecz ¶rodowiska.
Dziękowano młodzieży, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Arturowi Laskowskiemu – gospodarzowi sali, w której odbywała się impreza oraz p. Magdalenie Sasin i p. Adrianowi Pietrzakowi, którzy od kilku lat służ± techniczn± pomoc± organizatorom i wykonawcom oraz władzom Gminy Radzymin za pomoc finansow±, dzięki której ta uroczysto¶ć mogła odbyć się tak uroczy¶cie.
Pan Prezes TPR Jan Wnuk wygłosił wspaniały, bardzo patriotyczny toast godny tego ¶więta: ,,Szczę¶ć Boże OjczyĽnie miłej’’ życz±c pomy¶lno¶ci wszystkim Polakom.
Na zakończenie Sala Koncertowa rozbrzmiała radosnym ¶piewem pie¶ni ,,Szwoleżerowie’’- więc pijmy zdrowie szwoleżerowie.
Uroczysto¶ć prowadzili członkowie Zarz±du TPR Anna Grzegorek – autorka tego artykułu i Zbigniew Tomczyk.
Zarz±d TPR dziękuje obecnym na spotkaniu. Tym, którzy towarzysz± nam wiernie od 1988 roku a szczególnie tym, którzy byli z nami po raz pierwszy. S±dzimy, że czas spędzony z nami sprawił Państwu rado¶ć.
Końcow± czę¶ć spotkania go¶cie i gospodarze spędzili w kuluarach Sali Koncertowej na skromnym poczęstunku przygotowanym dzięki funduszom z Gminy Radzymin.

W Panteonie Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego.
2015-11-14
6 listopada członkowie ¦wiatowego Zwi±zku Żołnierzy Armii
Krajowej, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i
młodzież trzech radzymińskich szkół wraz z nauczycielami
przemierzyli szlak mjr Jana Piwnika ,,Ponurego’’ - Żołnierza
Niezłomnego.
Wydarzenie można ¶miało nazwać międzypokoleniowym spotkaniem z
histori±.
Najpierw odwiedzili¶my W±chock, znane w kraju miejsce pamięci
narodowej, przede wszystkim dzięki ¶cisłym zwi±zkom z legend±
oddziału "Ponurego", którego doczesne szcz±tki w 1988 roku zostały
przywiezione ze wsi Wawiórka koło Nowogródka na Białorusi do
W±chocka i złożone w krużgankach klasztoru Cystersów.
Jan Piwnik- oficer wrze¶nia 1939 roku, cichociemny, oficer Komendy
Głównej ZWZ i dowódca II odcinka ,,Wachlarza’’, w 1943 roku obj±ł
stanowisko szefa Kedywu Okręgu Radomsko- Kieleckiego AK i dowódcy
Zgrupowań Partyzanckich. Przeniesiony do oddziału partyzanckiego
pod Nowogródkiem, zgin±ł podczas jednej z potyczek.
Współtowarzysze walki i rodzina przez wiele lat starali się o
sprowadzenie prochów mjr Piwnika do Ojczyzny, w rodzinne Góry
¦więtokrzyskie, aby znalazł spokój wieczny w miejscu, które
było najbliższe Jego sercu.
My mogli¶my oddać hołd temu wielkiemu patriocie i innym
żołnierzom Armii Krajowej, których nazwiska upamiętniaj±
tablice umieszczone na murze okalaj±cym klasztor.
Warto nadmienić, że Opactwo Cystersów w W±chocku, a szczególnie
ko¶ciół pw. ¶w. Floriana to niezwykła perełka sztuki
romańskiej, jakich dzisiaj już mało.
W murach klasztoru koniecznie należy zobaczyć Muzeum Ojców
Cystersów, w którym znajduj± się m.in. zbiory pami±tek
narodowych przekazane przez ks. ppłk. Walentego ¦lusarczyka.
Potem udali¶my się na obrzeża Puszczy ¦więtokrzyskiej- na
Wykus, gdzie znajdowała się baza zgrupowań partyzanckich
,,Ponurego’’ i ,,Nurta’’ w czasie II wojny ¶wiatowej. Głęboko w lesie
stoi kapliczka Matki Boskiej Bolesnej, gdzie wyryto 123 pseudonimy
poległych w czasie wojny. Tam został też pochowany w 1994 roku
major Armii Krajowej ,,Nurt’’- Eugeniusz Kaszyński, którego prochy
sprowadzono z Londynu. Na Wykusie również zapłon±ł znicz z Radzymina.
Dalej szlak mjr. ,,Ponurego’’ poprowadził nas do Janowic- miejsca
urodzenia, gdzie mogli¶my zobaczyć Jego rodzinny dom.
Chwil± zadumy i płon±cym zniczem uczcili¶my też pamięć bestialsko
pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi Michniów.
Ogromne wrażenie wywarła na nas michniowska Pieta i powstaj±ce
tam mauzoleum.
Wła¶nie tak± pamięć o Żołnierzach Armii Krajowej należy
budować, przypominać o tych, którzy oddali życie w zrywach
narodowych.
Tego nauczyła nas ta patriotyczna wycieczka, za zorganizowanie
której uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Słupnie,
Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie i Zespołu
Szkół w Załubicach Starych dziękuj± Prezesowi Towarzystwa
Przyjaciół Radzymina, Panu Janowi Wnukowi.

Inicjatywa ta mogła zostać zrealizowana dzięki finansowemu
wsparciu Gminy Radzymin, za które serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy za Ojczyznę – Panie Komendancie !
2014-11-20
Pod takim hasłem Towarzystwo Przyjaciół Radzymina zorganizowało tegoroczny „Wieczór Patriotyczny” z okazji Święta Niepodległości. To już 96 rocznica odzyskania niepodległości po raz 26 organizowana przez nas – bo tyle już lat pracujemy na rzecz promowania Radzymina.
Od kilku lat dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pan Michał Kamiński jest współorganizatorem naszej imprezy i wraz ze swoimi pracownikami aktywnie włącza się do pracy z TPR. Pan Michał dba o oprawę wizualno - akustyczną całej imprezy i robi to po mistrzowsku , nigdy nie odmawia nam swej pomocy. Dziękujemy!
W tym roku zaproszeni goście dopisali wyjątkowo. Swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodnicząca Rady Powiatu pani Marta Rajchert z radnymi, Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, Przewodniczący Rady Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Marek Brodziak z z-cą Teresą Jóśk i radnymi, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Edmund Muszyński, ks. Prałat Stanisław Kuć, dyrektorzy placówek oświatowych i zakładów pracy.
Nasz ,,Wieczór Patriotyczny'' ma już swój ceremoniał. Obowiązkowo wprowadzenie sztandaru, hymn narodowy, ,,Pieśń Przyjaciół Radzymina'' i film pt. ,,Polskie drogi do Niepodległości''. Nie mogło też zabraknąć modlitwy za Ojczyznę, którą poprowadził obecny z nami nasz proboszcz ks. Stanisław Kuć. I dopiero po tym prezes TPR Jan Wnuk niezwykle emocjonalnie, ze wzruszeniem przekazał nam słowa o wydarzeniach towarzyszących odzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli i o roli jaką w tych wydarzeniach odegrał Radzymin. I od 26 lat te same słowa zostały powtórzone przez całą widownię ,,Szczęść Boże Polsce'' - to było wzruszające.
Tak jak zawsze doceniając inicjatywy społeczne na rzecz TPR prezes wręczył podziękowania ,,Aneksy dziękczynne'' osobom wspomagającym nasze działania na rzecz miasta. W tym roku otrzymali je: państwo Jadwiga i Sylwester Pacikowie, pan Jakub Grzegorek za wsparcie finansowe wydania książki pt. ,,Tu Radzymin mój'', pani Małgorzata Puzio za przygotowanie dwóch programów artystycznych w bieżącym roku z grupą dzieci, pan Marek Stachewicz za oprawę muzyczną ,,patriotycznego karaoke'' oraz Zespół Szkół Terenów Zieleni za obsługę kelnerską naszych uroczystości. Pani Bożenna Bońska odbierając dyplom obiecała przygotowanie za rok uroczystości patriotycznej właśnie przez młodzież Zespołu Szkół Terenów Zieleni.
,,Wieczór Patriotyczny'' to spotkanie pokoleń. Z jednej strony goście i członkowie TPR, a na scenie najmłodsi mieszkańcy Miasta Cudu nad Wisłą. I ci najmłodsi zaprezentowali spektakl dumnie zadedykowany ,,Ojczyźnie naszej''. Wystąpiła 14 osobowa grupa dziecięco-młodzieżowa Warsztatów Teatralnych działająca przy Sali Koncertowej w Radzyminie pod kierunkiem aktorki Małgorzaty Puzio.
Zaciekawienie zebranych wzbudził prolog do widowiska autorstwa Roberta Miękusa. Nigdy dotąd nie dociekaliśmy – co naprawdę wydarzyło się 11 listopada 1918 roku w Radzyminie. Dziękujemy pani Małgorzacie za ciekawą interpretację tekstów poetyckich, za fajną, żywiołową grę młodych aktorów. Bardzo się starali i gratulujemy. Oni od niedawna są aktorami, są uczniami różnych szkół i dobrze, że połączyła ich miłość do aktorstwa. Dzięki temu potrafili wczuć się w grę i oddać ducha tej epoki. Miło nam, że do udziału w spektaklu włączył się Cezary Wnuk członek TPR, Julia Grzegorek, która wzruszająco zaśpiewała ,,Śpij syneczku'' oraz jej siostra Tosia. Obie wystąpiły z grupą teatralną gościnnie. Artystów nagrodzono oklaskami. Miłe słowa uznania przekazał im też Burmistrz Zbigniew Piotrowski i jako pierwsi w mieści otrzymali nowo wydany przez Bibliotekę Publiczną album ,,Radzymin – małe miasto - wielka historia''. Panią Małgorzatę Puzio obdarowaliśmy bukietem kwiatów, życząc dalszych sukcesów.
Drugą część programu zatytułowaliśmy ,,patriotyczne karaoke'' – taki ,,śpiewnik narodowy''. Najstarsi wierni uczestnicy naszych spotkań czekają na nie z utęsknieniem. Od 4 lat prowadząca wprowadza widownię w zamierzchłe czasy ,,malowanych dzieci''– w lata dwudzieste, środowisko życia legionistów. W tym roku śpiewaliśmy piosenki kawaleryjskie, niektóre nawet bardzo frywolne. Wzruszającą inscenizację piosenki ,,Orlątko'' przedstawili Mikołaj Berta i Kuba Czerniec.
Nie byłoby tego śpiewania, gdyby nie wspaniały akompaniament pana Marka Stachewicza, który do współudziału w śpiewaniu przygotował 7 osobową grupkę młodocianych, w wieku ,,od przedszkola do Opola''. To było coś nowego w naszym spotkaniu, ale się sprawdziło i widownia przyjęło to bardzo mile.
Jak zwykle nasze wspólne śpiewanie kończy pieśń ,,Więc pijmy zdrowie szwoleżerowie''. Pułkowe bale kawalerzystów też zawsze kończyły się toastem. My lampką wina, dzieci szklaneczką soku spełniliśmy toast wygłoszony przez prezesa Jana Wnuka. Ojczyźnie naszej życzyliśmy pokoju i szczęśliwych Polaków. Prowadząca Hanna Grzegorek i Jerzy Berta zaprosili zebranych na kawę i herbatę i resztę wieczoru spędziliśmy w miłej towarzyskiej atmosferze.
Tą część spotkania zorganizowaliśmy dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, za co władzom miasta dziękujemy w imieniu gości i naszym własnym.
KOLEJNA PUBLIKACJA TPR
2014-10-06
„ I serce mi mówi – dobrze się stało,
że się Oko Opatrzno¶ci tutaj zatrzymało”...   RAZEM: 37    STRONA1 | 2 | 3 | .. | 7 | »