Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 1988
Radzymin
Historia - wzloty i upadki
TPR  Konstytucji 3 Maja 15,  05-250 Radzymin, 
e-mail: tpr@rpinfo.pl  tel: 22 786 53 27 
 
:)
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
Powstanie i cele działalności
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym.
Powstało 28 marca 1988 roku. Terenem jego działalności jest miasto i gmina Radzymin.
Nawiązuje ono do bogatych doświadczeń organizacji społecznych, które istniały w Radzyminie w czasach II Rzeczypospolitej.
Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, odbyło się 28 marca 1988 roku w Kawiarni "Kieracik" Radzymińskiego Ośrodka Kultury.

Członkowie założyciele

1. Berta Jerzy
2. Białecki Dariusz
3. Dudzińska Maria
4. Jusiński Mirosław
5. Klos Robert
6. Knecht Witold
7. Koza Grzegorz
8. Lamcha Elżbieta
9. Lewicki Jerzy
10. Pachulski Waldemar
11. Rasiński Janusz
12. Rudnik Wiesław
13. Wardak Mieczysław
14. Wardakowski Bolesław
15. Wardakowski Marek
16. Wardakowski Mirosław
17. Wojciechowska Barbara
18. Wnuk Cezary
19. Wnuk Jan
20. Zwolska Hanna
21. Żmijewski Tomasz


Celami Towarzystwa są:

- popularyzacja wiedzy o Radzyminie,powiecie,Mazowszu, ich historii, teraźniejszości i przyszłości;
- kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Radzymina dla twórczej działalności na rzecz zachowania jego przeszłości i dalszego rozwoju;
- budzenie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i gminy;
- edukacja dzieci i młodzieży na rzecz ich patriotycznego i obywatelskiego wychowania.

Cele te Towarzystwo realizuje przez:

- gromadzenie i inwentaryzację pamiątek związanych z miastem;
- organizowanie sesji i spotkań poświęconych historii i współczesnym problemom miasta;
- organizowanie wystaw, konkursów i imprez związanych ze sprawami miasta i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
- włączanie się do działalności na rzecz upiększania miasta i przywrócenia mu elementów historycznych;
- ochranianie zabytków i przyrody.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ pod nr. 0000103708