Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 1988
Radzymin
Historia - wzloty i upadki
TPR  Konstytucji 3 Maja 15,  05-250 Radzymin, 
e-mail: tpr@rpinfo.pl  tel: 22 786 53 27 
 
:)
KLUB ROWEROWY "Skołowani"
O Klubie
Amatorski Klub Rowerowy Towarzystwa Przyjaciół Radzymina "sKOŁOwani"

1. Cele działalności
• Kontynuowanie rozpoczętego w 2005r. cyklu amatorskich rajdów rowerowych o charakterze historycznym oraz rozpoczęcie nowego cyklu rajdów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
• Popularyzacja turystyki rowerowej na terenie Gminy Radzymin
• Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
• Wykorzystanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Gminie Radzymin.

2. Opiekunowie Klubu:
• Agata Drzewek (Radzymin) agata.drzewek@op.pl
• Robert Książkiewicz (Warszawa)
• Michał Bonarowski (Warszawa)
• Mariusz Wilkowski (Radzymin)
• Anna Borowa (Radzymin)

3. Warunki członkostwa:
• Członkiem Klubu może zostać każdy dorosły oraz młodzież, która ukończyła 14 lat.
• W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź innej osoby sprawującej opiekę.
• Należy wypełnić deklarację i dostarczyć ją do siedziby Klubu przy Placu Tadeusza Kościuszki 3 w Radzyminie
(kliknij TUTAJ aby pobrać)
• Uiścić składkę członkowską.

4. Ruch drogowy.
Każdy rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja i Straż Miejska ułatwią włączanie się do ruchu. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych lub posesji. Wszyscy uczestnicy rajdu powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie Przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

5. Ochrona środowiska naturalnego.

Uczestnicy rajdu muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zaśmiecać szlaku.

6. Kary.
W przypadku naruszenia regulaminu, złego zachowania podczas rajdu, picia alkoholu, śmiecenia, agresywnego zachowania, samowolnego zmieniania trasy, oddalania się od grupy, grozi upomnienie, wykluczenie z następnego rajdu lub usunięcie z Klubu. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.

7. Informacje dodatkowe.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu na miejsce zbiórki i powrót z rajdu do domu.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu ni e będzie uznawany jako wytłumaczenie.
• Każdy rajd będzie miał swój regulamin.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione w trakcie trwania imprezy rowerowej.
• Każdy uczestnik powinien sam zadbać o sprawność swojego roweru.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.