MAZOWIECKA LIGA KARATE i 19 MEDALI
(2013-06-16)
 ZDJĘĆ: 14