Portal
 
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 2009
   
 MIASTO i GMINA - Bezpieczeństwo
   « powrót
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie
tel.: 022 786-50-08 
tel. 998

05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 8A

Prezes Władysław Całka
Naczelnik Edward Szymankiewicz

Rok założenia - 1902
Jednostka typu S-4, liczy 60 członków, w tym 46 czynnych, 2 honorowych, 7 wspierających i 5 członków MDP.
W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prace straży koordynuje Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Radzyminie składający się z 20 członków.

HISTORIA
Historia radzymińskiej straży pożarnej sięga początku XX wieku, kiedy zacni mieszkańcy Radzymina słynący ze swej społecznej działalności, podjęli decyzję o jej organizacji. Stało się to w listopadzie 1902 roku. Idea powołania straży zyskała wsparcie całej społeczności Radzymina, która ofiarnie świadczyła na jej organizację i rozwój. Członkowie straży rekrutowali się w większości z najbardziej szanowanych i wpływowych obywateli miasta, a służba w oddziałach toporników, wodników i ochrony była zaszczytem i wyróżnieniem. Każdej niedzieli od 6 do 10 rano ćwiczenia bojowe strażaków cieszyły się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Radzymina, szczególnie dzieci i młodzieży. Sygnał strażackiej trąbki wzywający na ćwiczenia lub akcje bojowe wrósł w krajobraz miasta. Pierwszy zakup strażacki to konny wóz bojowy, 6 beczek na dwukołowych wózkach, 3 sikawki, 50 toporków i 30 hełmów. Mundury strażackie kupowano we własnym zakresie.
Ważnym momentem dla straży u zarania jej dziejów był rok 1904, kiedy otrzymała swój pierwszy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Radzymina. W uroczystości przekazania sztandaru po raz pierwszy wzięła udział strażacka orkiestra dęta. Orkiestra stała się wkrótce dumą całego miasta.
Oprócz walki z pożarami i bogatej działalności kulturalnej straż miała jeszcze jeden ważny odcinek swojej działalności w czasie, gdy Polska była w niewoli narodowej. Była nią niepodległościowa działalność konspiracyjna. Spotkania strażaków często przeobrażały się w zebrania polityczne, a ćwiczenia miały charakter przygotowań wojskowych.
W czasach II Rzeczypospolitej radzymińska straż była na czele organizacji społecznych działających w mieście. Oprócz walki z żywiołami rozwinęła dużą działalność na polu kulturalnym. Wielkim uznaniem cieszyła się orkiestra dęta, która w 1926 roku w ogólnopolskim współzawodnictwie orkiestr zajęła III miejsce. Unowocześniono strażacki sprzęt. Do pożarów nie jeżdżono już konnymi zaprzęgami, ale doskonałym bojowym samochodem Wichrem. Sikawki ręczne ustąpiły miejsca motopompie, a beczki na dwukołowych wózkach beczkowozom. Drelichowe mundury strażackie zostały zamienione na eleganckie mundury z granatowego sukna. W 1928 roku oddano do użytku nową strażnicę, która była okazałą wizytówką radzymińskiej straży.
W czasie okupacji hitlerowskiej strażacy ratowali życie i mienie mieszkańców. Aktywnie włączali się w działalność organizacji konspiracyjnych.
Po wojnie radzymińscy strażacy przystąpili do odbudowy strażnicy, która została zniszczona podczas działań wojennych. Wkrótce zakupiono nowy samochód marki Steyer, a od władz wojewódzkich otrzymano motopompę Dekawkę.
18 maja 1958 roku w dowód uznania za swoją działalność strażacy otrzymali od społeczeństwa nowy sztandar. Z tej okazji odbyła się uroczystość, podczas której wielu strażaków otrzymało wysokie odznaczenia i wyróżnienia. W 1969 roku staż otrzymała od władz miasta następny sztandar, ale bez wizerunku ich patrona świętego Floriana.
W 1982 roku, w 80 rocznicę powstania straży, oddano do użytku nową remizę strażacką przy ul. Komunalnej. Strażacy jednak jej nie zaakceptowali. Sześć lat później na fundamentach starej strażnicy z 1928 roku wzniesiono nową, która służy do dziś. W latach dziewięćdziesiątych odbyły się dwa wielkie strażackie jubileusze 90 i 95- lecie powstania straży. Wielkim dniem w historii radzymińskiej straży był 13 czerwca 1999 roku, kiedy jej poczet sztandarowy miał zaszczyt uczestniczyć w powitaniu Ojca Świętego Jana Pawła II na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku.
W 2002 roku w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia połączonych z Wojewódzkim Dniem Strażaka uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, strażackich i kościelnych na czele z posłami i senatorami RP, wicepremierem rządu, zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka została uhonorowana najwyższym odznaczeniem strażackim- Złotym Znakiem Związku. Społeczeństwo przekazało nowy sztandar, a strażacy jako wotum wdzięczności ufundowali w radzymińskiej Kolegiacie witraż z wizerunkiem św. Floriana.
Obecnie OSP Radzymin liczy 65 członków, z czego ponad połowę stanowią druhowie poniżej 30 roku życia. Strażacy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach: dowódców sekcji, naczelników, operatorów sprzętu, ratowników medycznych, łączności, a nawet płetwonurków i sterników motorowodnych. Jednostka posiada na swoim wyposażeniu 4 samochody bojowe oraz nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Średnio w roku radzymińscy strażacy uczestniczą w około 300 akcjach.
KR- ARCHIWUM
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Marbud warsztat