Portal
 
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 2009
   
 MIASTO i GMINA - Zdrowie
   « powrót
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie
tel.: 22 786-51-55  e-mail: dps@post.pl
tel. 22 786-58-80
tel./fax: 22 786-50-36
Pracownicy socjalni: tel. 786-58-80 w.25, 30
e-mail: socjalny@dpsradzymin.pl lub socjalny1@dpsradzymin.pl

05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 7

Dyrektor - Jolanta Chałupka

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie usytuowany jest w pobliżu centrum miasta, ok. 20 km od Warszawy. Przygotowany jest na przyjęcie 112 osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Podjazdy i winda umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Zapewniamy swoim podopiecznym godne warunki życia. Staramy się pokazać naszym mieszkańcom radosne strony życia i wspierać ich duchowo.
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Wołominie. Dom realizuje zadania Powiatu, zapewniając całodobową opiekę osobom niesprawnym, przewlekle somatycznie chorym, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.
Dom działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego dnia 13 marca 2008 r. na czas nieokreślony (Decyzja nr 3/2008). Dom jest wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 35.
Oferujemy:
- pokoje jedno i dwuosobowe w większości z łazienkami. Ponadto na każdym oddziale sanitariaty i łazienki do ogólnego użytku
- świetlice na każdym oddziale
- salę rehabilitacyjną
- salę fizykoterapii
- salę multimedialną
- salę terapii zajęciowej
Zapewniamy:
- możliwość uczestnictwa w nabożeństwach niedzielnych w kaplicy Domu
- współpracę z biblioteką miejską
- różnorodne zajęcia terapeutyczne mające na celu integrację naszych mieszkańców, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności zbliżających ich do samodzielnego życia, pokonywania własnych barier, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz pewności siebie
Zakres świadczonych usług:
- trzy posiłki dziennie z możliwością korzystania z diety
- pranie i prasowanie bielizny osobistej
- opieka medyczna sprawowana przez internistę, psychologa i psychiatrę z przychodni rejonowej, 10 pielęgniarek (w tym siostry z zakonu Albertynek)
- zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne
- w ramach aktywizacji mieszkańców organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe na terenie DPS i poza nim (pikniki, wycieczki, koncerty itp.)
- Terenem działania Domu Pomocy jest obszar Powiatu Wołomińskiego, ale w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, teren działania obejmuje obszar całej Polski.
KR- ARCHIWUM
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Marbud warsztat