Portal
 
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
REDAKCJA RPInfo.pl
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
REDAKCJA RPInfo.pl
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
e-mail: redakcja@rpinfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 2009
   
spacer
Współczesny Radzymin
Położenie geograficzne Radzymina determinuje niepowtarzalne walory przyrodnicze regionu, czyniąc go bardzo atrakcyjnym turystycznie. Parki krajobrazowe, duże kompleksy leśne, zegrzyński akwen wodny, ujście Bugu i Rządzy do Narwi, liczne pomniki przyrody stwarzają możliwości dobrego i różnorodnego wypoczynku, uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. To także prawdziwy raj dla wędkarzy i ornitologów.

Gospodarka miasta i gminy, która przez okres pięćdziesięciolecia powojennego uległa zacofaniu, w ostatnich latach podlega ciągłym i znaczącym przeobrażeniom *. Unowocześnianie infrastruktury technicznej nie tylko przyczynia się do podniesienia poziomu życia dotychczasowych mieszkańców, ale sprzyja także napływowi nowej ludności, a bliskość stolicy oraz korzystna lokalizacja i komunikacja służy budowie i rozwojowi nowych zakładów przemysłowych i powstawaniu nowych miejsc pracy.

Wszelką działalność inwestycyjną wspiera istniejąca baza administracyjno - usługowa oraz ciągłe przygotowanie i modernizowanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym obok terenów przeznaczonych pod różnego typu działalność gospodarczą, przewiduje się rozległe obszary przewidziane pod zabudowę jednorodzinną i mieszkaniową.

Obecnie na gospodarczej mapie Miasta i Gminy Radzymin znalazło swoje miejsce kilka tysięcy podmiotów gospodarczych, z których poważna większość powstała w okresie ostatnich 15 lat. Radzymińscy przedsiębiorcy mogą liczyć na kompleksową obsługę finansową, którą zapewniają, nowoutworzone w większości, oddziały banków. W mieście świadczą również swoje usługi firmy ubezpieczeniowe, kancelarie notarialne oraz skład celny. Jest ono również zagłębiem przemysłu cukierniczego (kilkadziesiąt firm).

Ważnym elementem infrastruktury społecznej jest nowoczesna przychodnia zdrowia i szpital, ostatnio wyremontowany, którego ciągłe istnienie w tak niewielkiej gminie jest skutkiem dbałości o sprawy miasta i gminy panujących w Radzyminie Władz.

Mimo bardzo dynamicznego rozwoju miasto nadal boryka się z wieloma problemami. Przeważnie wynikają one z wieloletnich zaniedbań będących odzwierciedleniem powojennej historii. Do najistotniejszych z nich należą: niedostateczna komunikacja publiczna na terenie gminy lub brak rozwiniętej sieci kanalizacyjnej na całym jej terenie. Problem kanalizacji jest jednak systematycznie rozwiązywany, co przy niewielkim przecież budżecie małej, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców gminy, nie jest proste. W 2008 roku uruchomiono dwie miejskie - warszawskie linie autobusowe, a planowane jest uruchomienie następnej. Poważnym problemem jest także niedostateczny rozwój bazy sportowej przy placówkach oświatowych, która dopiero ostatnio wychodzi z recesji. Jednak tempo zmian nie jest z pewnością jeszcze satysfakcjonujące.

Liczba mieszkańców całej gminy w 2014 roku przekroczyła 30 tysięcy.

Miasto i Gmina Radzymin jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji oraz zamieszkania, posiadającym niekwestionowane atuty mogące skutecznie przyciągnąć potencjalnych inwestorów oraz nowych mieszkańców. Do najważniejszych z nich należą: dogodne położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych, a w zasadzie w obszarze aglomeracji warszawskiej, rezerwy terenów pod budownictwo o różnorakim przeznaczeniu, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna z wolnymi mocami w mediach komunalnych, czyste rzeki, lasy, granica z Zalewem Zegrzyńskim i położenie nad rz. Bug oraz piękne i rozległe tereny nadające się do rekreacji i wypoczynku.

Gmina posiada także nowoczesną oczyszczalnię ścieków komunalnych (typu mechaniczno-biologicznego) o przepustowości 2000 m3/d, która została przekazana do eksploatacji w lutym 1995r. Przyjmuje ona nieczystości z całej gminy Radzymin oraz miast i gmin ościennych: powiatowego Wołomina oraz Kobyłki, Marek i Nieporętu. Oczyszczalnia jest na bieżąco dostosowywana do zmieniających się warunków pracy.


*) W okresie powojennym Radzymin był w sposób oczywisty dyskryminowany w związku z bitwą 1920 roku, a stosunki polityczne zepchnęły miasto i przyległy teren "w zapomnienie"; m.in. w 1952 zlikwidowano powiat radzymiński, niszczono pamiątki, zmieniano nazwy ulic, wyciszano sprawy związane z "Cudem nad Wisłą", a władze socjalistyczne wykazywały całkowity brak zainteresowania jakimkolwiek rozwojem, a nawet go utrudniały. Gdy wszystkie pobliskie miejscowości podwoiły lub nawet zwielokrotniły swoją liczbę ludności w porównaniu do roku 1939, w Radzyminie zanotowano 10% spadek. Miasto z lokalnego ośrodka przemysłowo-usługowego przekształciło się w ośrodek satelicki, z którego wciąż ubywało mieszkańców.
(Patronat) - PCK
(Patronat) - KARATE AKADEMIA
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-11-22
USD 3,8853 +0,30%
EUR 4,2975 +0,06%
CHF 3,9102 -0,03%
GBP 5,0017 -0,25%
Wspierane przez Money.pl