Portal
 
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
REDAKCJA RPInfo.pl
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
REDAKCJA RPInfo.pl
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
e-mail: redakcja@rpinfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 2009
   
spacer
rz. Rządza niedaleko Radzymina
Położenie
Miasto i Gmina Radzymin położone są w środkowej części województwa mazowieckiego, w północno-zachodniej części powiatu wołomińskiego, 20 km od Warszawy, przy szosie Warszawa - Białystok, która jest częścią międzynarodowej trasy relacji Warszawa - Helsinki (Via Baltica), łączącej państwa nadbałtyckie z Europą środkową i zachodnią.

Powierzchnia obszaru gminy wynosi 13100 ha. Północny część leży w Dolinie Dolnego Bugu, zachodnia znajduje się na obszarze Kotliny Warszawskiej. Teren jest płaski, wznoszący się lekko w kierunku południowo-wschodnim z około 1% nachyleniem.

Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu wzbogacającymi nizinny krajobraz są wydmy paraboliczne i wałowe. Najwyższy punkt na terenie gminy (94 m n.p.m.) znajduje się w rejonie wsi Emilianów.

W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, wśród których wyraźnie przeważają grunty orne. Lasy i grunty zadrzewione zajmują około 25,2% obszaru gminy, co jest bezpośrednim powodem wielkiej atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy, a jednoczesna bliskość stolicy czyni ją ostatnio pożądanym miejscem zamieszkania.

Przez obszar gminy przepływają rzeki: Bug, Rządza i Czarna, mające swoje ujście w Zalewie Zegrzyńskim, z którym gmina bezpośrednio graniczy.

W podłożu Radzymina występują czwartorzędowe iły wstęgowe z tak zwanego zastoiska warszawskiego, stanowiące ważny surowiec dla cegielni (eksploatacja od ponad dwóch wieków!). Przemysł ceramiki budowlanej rozwijał się dodatkowo w tym miejscu ze względu na występujące w całym regionie bogate złoża piasków eolicznych.

Od powierzchni teren pokrywają piaski słabogliniaste i gliniaste o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do 2-3 m i więcej na wydmach, z których największe (dochodzące do 5 m) można oglądać w pobliżu Rejentówki - pięknej części letniskowej Radzymina położonej nad rzeką Rządzą.

Większa część terenu miejskiego to grunt średnio- i słabospoisty oraz średnio- i słaboprzepuszczalny, co stwarza dobre warunki budowlane.

(Patronat) - PCK
(Patronat) - KARATE AKADEMIA
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-11-22
USD 3,8853 +0,30%
EUR 4,2975 +0,06%
CHF 3,9102 -0,03%
GBP 5,0017 -0,25%
Wspierane przez Money.pl